Aanbevelingsalgoritmes voor publieke omroepen

Aanbevelingsalgoritmes voor publieke omroepen

Mediabedrijven en -organisaties maken steeds meer gebruik van algoritmes om hun gebruikers gepersonaliseerde aanbevelingen aan te bieden voor artikelen, muziek, series, films en video’s. Ook de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verkent samen met een aantal partners uit het publieke omroepbestel de mogelijkheden om deze technologie breder in te zetten.

Echter, waar aanbevelingsalgoritmes van commerciële partijen vooral dienen om winst of engagement te maximaliseren, beogen publieke omroepen aanbevelingen te bieden op transparante en inzichtelijke wijze, en staat pluriformiteit (een diversiteit in perspectieven) in aanbevelingen centraal. Dit stelt dus andere eisen aan aanbevelingsalgoritmes.

Het lectoraat Artificial Intelligence & Society onderzoekt welke principes leidend moeten zijn bij het ontwikkelen van aanbevelingsalgoritmes voor publieke omroepen en hoe die vertaald kunnen worden naar een implementatie.