Aard, omvang en impact van cybercrises bij gemeenten Personen in een technologie cyber space vergadering

Aard, omvang en impact van cybercrises bij gemeenten

Gemeenten kunnen op twee manieren betrokken raken bij een cybercrisis. Enerzijds kunnen gemeenten slachtoffer worden van een cyberaanval op de gemeentelijke organisatie, waarbij bijvoorbeeld gevoelige data gestolen of onbruikbaar gemaakt zijn.

Anderzijds kunnen gemeenten betrokken raken bij de gevolgbestrijding van een cybercrisis wanneer een cyberaanval op een organisatie -gevestigd in de gemeente- leidt tot een verstoring van de openbare orde en veiligheid.

In dit verkennende onderzoek worden de aard, omvang en impact van beide fenomenen in kaart gebracht en dilemma’s geschetst waarvoor gemeenten zich momenteel geplaatst zien. Het onderzoek beoogt gemeenten te helpen door leerpunten te delen.