Cybersecurity in ziekenhuizen Steeds meer digitale medische technologie gaat met de patiënt mee - dit stelt hoge eisen aan de veiligheid ervan

Cybersecurity in ziekenhuizen

Ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van gespecialiseerde medische technologie, die in hoge mate is gedigitaliseerd. Deze apparatuur genereert veel digitale data over patiënten. Daarnaast genereert allerlei mobiele apparatuur op en om patiënten ook digitale data.

Voor de zorg­verleners zijn al deze patiëntdata onmisbaar om patiënten optimaal te kunnen behandelen. De beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van deze data moeten dan ook goed beschermd worden.

Het doel van het project is het krijgen van beter inzicht in de cybersecurityrisico’s, die ziekenhuizen en patiënten lopen door de vergaande digitalisering van de medische technologie alsmede de technische en organisatorische maatregelen, die nodig en mogelijk zijn om veilig met deze technologie om te gaan.