Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime

Cyberweerbaarheid. Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime

Samen met het lectoraat Cybersecurity in het MKB van de Haagse Hogeschool en het NSCR doet het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion onder financiering van een RAAK publiek subsidie van SIA RAAK actieonderzoek binnen een consortium met twaalf gemeenten en vier regionale veiligheidsnetwerken.

De hoofdvraag van dit project luidt: ‘Met welke interventies kunnen ambtenaren openbare orde en veiligheid de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente vergroten?’

De onderzoekers werken samen met de professionals aan het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe interventies. Daarbij verscherpen zij hun beeld van de omvang en achtergronden van slachtofferschap van cybercrime. Ook onderzoeken zij achtergronden en verklaringen voor het risicobewustzijn en preventief gedrag onder doelgroepen.

Deze inzichten worden in verschillende iteraties aangevuld met effectstudies om tot een set beproefde interventies te komen, waarmee de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven zal toenemen.