FAST@HOME

FAST@HOME

Toolkit ter bevordering van het gebruik van eHealth in het onderwijs aan zorgprofessionals

Op basis van de resultaten van het RAAK PRO project FAST@HOME (penvoerder Haagse Hogeschool) is in co-creatie met docenten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden in 2018-2019 een concept toolkit ‘Technologie in het Onderwijs’ ontwikkeld.

Deze toolkit bestaat uit een blauwdruk voor drie lessen, die bij docenten en studenten laat ontdekken hoe eHealth en zorgtechnologie kunnen worden onderverdeeld, hoe dit kritisch beoordeeld kan worden, en hoe eHealth en zorgtechnologie kritisch kan worden toegepast in klinische settings.

Met behulp van een Raak Top-Up is de toolkit in 2019 in co-creatie met docenten en studenten breder inzetbaar gemaakt (fysiotherapie, verpleegkunde, diƫtetiek, huidtherapie, en bewegingstechnologie) en worden in 2020 casussen ontwikkeld voor de les over kritische toepassing in klinische settings.