Geautomatiseerde feedback op geschreven taalvaardigheid

Geautomatiseerde feedback op geschreven taalvaardigheid

Docenten zijn veel tijd kwijt met het corrigeren op taalvaardigheid. Zij zouden die tijd liever besteden aan het verschaffen van inhoudelijke feedback.

Als een opdracht digitaal ingeleverd wordt, kan een deel van het vaak repetitieve werk ontlast worden via een artificiële intelligentie-oplossing. Het in te leveren werk wordt dan eerst met automatische checks nagekeken en de student krijgt de kans correcties aan te brengen, voordat het definitief ingeleverd wordt. De student kan ook bezwaar maken tegen de automatische feedback.

Er is met docenten onderzocht welke automatische checks zij zouden willen laten uitvoeren op werk van studenten en hoe ze de feedback dan zouden willen geven. Vervolgens hebben ontwikkelaars van FeedbackFruits dit geïmplementeerd. Dit project is een mooi voorbeeld van de samenwerking die de lector (via de Werkplaats Onderwijsleertechnologie) kan aangaan met softwareontwikkelaars.