Hightech Binnenstad

Hightech Binnenstad

Levendige en aantrekkelijke binnensteden dragen bij aan de kwaliteit van leven in steden. In deze tijden waarin de vraag naar winkelruimte in veel binnensteden terugloopt, worstelen gemeenten om hun binnensteden bruisend te houden. Het is daarom belangrijk voor gemeenten om grip te houden op het functioneren van hun binnensteden.

In het project Hightech Binnenstad hebben we een exploratief, praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, bedoeld om gemeenten handvatten te bieden voor datagedreven werken met betrekking tot hun binnensteden. We wilden kennis en ervaring opdoen, die gemeenten direct toe kunnen passen in hun dagelijkse praktijk en die aanvullingen op of verbeteringen van de bestaande (papieren) binnenstadsmonitoren mogelijk maakten. 

Daartoe zijn we in drie Nederlandse binnensteden – Amersfoort, Deventer en Zwolle – gaan experimenteren. We gingen aan de slag met bestaande en zelf ontwikkelde datasets en meetinstrumenten, die gemeenten helpen om inzicht te krijgen in de effecten van interventies die zij doen voor het verbeteren van het functioneren van hun binnesteden.

Deze datasets en meetinstrumenten vallen uiteen in drie categorieën:
1) interventies zoals het renoveren van een openbare ruimte of het veranderen van de parkeertarieven in de binnenstad.
2) bezoekersaantallen bijvoorbeeld gebaseerd op drukte in parkeergarages.
3) bezoekerstevredenheid en -beleving gebaseerd op VR-enquêtes, gps-trackers met ‘like’-buttons en contextafhankelijke enquêtes met een experiencesampling-app.

De verschillende datasets en meetinstrumenten zijn samengebracht en gevisualiseerd in een dashboard. Dit dashboard is tijdsgebaseerd: door met de muis over een tijdbalk te bewegen, kan op een kaart van de binnenstad als het ware door de tijd worden gereisd en kunnen datasnapshots van de binnenstad op verschillende momenten bekeken worden. De toepasbaarheid van het dashboard en de verzamelde data is getest in een gebruikersonderzoek met twee beleidsmedewerkers van de gemeente Deventer.