Hoe veilig gedragen wij ons online? Studie naar de samenhang tussen kennis, gelegenheid, motivatie en online gedrag van Nederlanders

Hoe veilig gedragen wij ons online?

Onze offline en online levens zijn zo met elkaar verweven, dat burgers in Nederland de hele dag door allerlei online activiteiten uitvoeren. Online zijn levert echter ook gevaren op. Online criminaliteit is inmiddels veelvoorkomend en de impact ervan kan groot zijn voor slachtoffers.

Een groot deel van slachtofferschap is terug te voeren op het gedrag van mensen. Gebruikers klikken immers op een hyperlink, terwijl ze dat niet moeten doen. In deze grootschalige studie is, door middel van een population based survey experiment, het online gedrag van Nederlanders onderzocht.

Daarbij is gekeken of onveilig online gedrag kan worden verklaard door de kennis die mensen hebben over computerbeveiliging alsook de gelegenheid en motivatie die mensen hebben om zich veilig online te gedragen.