Learning Analytics 4 Learning Design Het bordspel 'Fellowship of the Learning Activities & Analytics' (FoLA2)

Learning Analytics 4 Learning Design

Vanuit het perspectief van de onderzoeker zijn er verschillende pogingen gedaan om het meten en inzichtelijk maken van leergedrag (Learning Analytics) te verbinden aan het ontwerpen van leeractiviteiten (Learning Design). Voor onderwijs met face-2-face elementen is er nog geen duidelijke praktisch wijdverspreide oplossing.

Het meten en inzichtelijk maken van gedrag kan leiden tot een betere uitvoering en beleving van de leeractiviteiten, die meer gericht is op de individuele behoeften. Het rekening houden met de mogelijkheden, die er heden ten dage zijn om gedrag te meten bij het ontwerp van leeractiviteiten, heeft potentieel tot rijkere leeractiviteiten en rijkere feedback van studenten voor een betere ontwerpcyclus van onderwijs.

Dit onderzoek wordt niet alleen gedaan met studenten en docenten als onderzoekspopulatie, maar ook met studenten en docenten als co-creatoren van de oplossing door afstudeerders en minoropdrachten.

Het bordspel ‘Fellowship of the Learning Activities & Analytics’ is een van de artefacten uit dit ontwerpgerichte onderzoek. Het kan een rol spelen bij ontwerpteams van onderwijs -om bewustwording te creĆ«ren voor de multidisciplinaire aanpak die onderwijsontwerp rijker maakt- alsook voor de plek van Learning Analytics in het holistische ontwerp van leeractiviteiten. Daarnaast kan het bordspel als een praktische ontwerptool gebuikt worden om in te zetten in de onderwijscyclus.