Make IT work in the North

Make IT work in the North

Door digitalisering van economie en maatschappij verandert de behoefte aan talent, kennis en kunde. Er verdwijnen banen, er komen nieuwe banen bij en bestaande banen veranderen. Deze trend heeft grote implicaties voor het mkb in Noord-Nederland. Er is dringend behoefte aan personeel, dat zowel over ICT-kennis als ICT-vaardigheid beschikt.

Deze behoefte kan onvoldoende via ‘reguliere kanalen’ worden ingevuld. Het blijkt, dat er sprake is van een serieuze mismatch op de Noordelijke ICT-arbeidsmarkt. Mkb-bedrijven geven aan extreem veel moeite te hebben om hun ICT-vacatures in te vullen.

De Noord-Nederlandse IT-bedrijven TRES, Ultraware, CareerUp en hoger onderwijs- en kennisinstellingen Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken in het project ‘Make IT Work in the North’ samen om vanuit nieuwe structuren en methoden een match te creëren tussen vraag en aanbod en hiermee veel ICT-vacatures wel ingevuld te krijgen. De kern van de samenwerking wordt gevormd door de IT Academy Noord-Nederland.