REVIVE Röntgenstraling bij vrouwen in verwachting

REVIVE

Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een leidraad en e-learning over röntgenonderzoek om over up-to-date kennis te kunnen beschikken en de juiste communicatie op te starten met de zwangere patiënt.

Het werkveld wordt bij dit onderzoek betrokken door middel van het houden van focusgroepen onder professionals, die met medische beeldvorming en radiotherapie werken – verdeeld over drie verschillende regio’s (noord, midden en zuid).

‘We moeten voorzichtig zijn met röntgenstraling maar ook geen angst zaaien, want de risico’s zijn in de meeste gevallen zeer gering’, alsdus Harmen Bijwaard – lector Medische Technologie bij Hogeschool Inholland.