SAMEN hbo Verpleegkunde Arts die het scherm van zijn tablet bij de chirurgieruimte houdt

SAMEN hbo Verpleegkunde

In Nederland  bieden 17 hbo-instellingen een bacheloropleiding Verpleegkunde aan. Deze instituten zijn verenigd onder de koepel van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde en hanteren een gezamenlijk landelijk opleidingsprofiel. Dit profiel vormt een goede basis om open leermaterialen te delen.

In 2017 hebben vijf instellingen binnen het boegbeeldproject hbo Verpleegkunde hier een structuur voor ontwikkeld. Het project Samen hbo Verpleegkunde bouwt hierop voort door alle 17 instellingen te betrekken bij het delen en hergebruik van open leermaterialen. Daarnaast zullen leermaterialen worden ontwikkeld en zal de bestaande vakcommunity worden uitgebouwd.

Dit project krijgt een vervolg om naar verdere verduurzaming van delen en hergebruiken van open leermaterialen te werken.