Smart Education

Smart Education

Met Smart Education wil de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam verder bouwen aan expertise, ervaring en professionele ontwikkeling op het gebied van leren en onderwijzen met ICT, in het bijzonder met Kunstmatige Intelligentie.

Het programma ambieert dat de faculteit een actieve, leidende bijdrage krijgt in de ontwikkeling en inbedding van onderscheidende, evidence-informed, digitale onderwijsgereedschappen (EdTech) voor het werkveld en het eigen hoger onderwijs.

Het programma draagt bij aan het opleiden van digitaal-bekwame docenten met actuele kennis van digitale didactiek en onderwijsinnovaties met ICT.