Smart Teddy

Smart Teddy

Door de vergrijzende samenleving neemt het aantal burgers met dementie toe. Naarmate de dementie begint toe te nemen, lopen patiënten steeds grotere risico’s die uiteindelijk resulteren in een verhuizing naar een verpleeghuis. Dit project heeft tot doel oplossingen te ontwikkelen, die patiënten ondersteunen om zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen.

In onze aanpak onderzoeken we de mogelijkheden om de kwaliteit van leven (QoL) van ouderen te monitoren door anomalie-detectiemethoden te gebruiken, vermomd in een slimme teddybeer. De teddybeer biedt senioren gezelschap door beperkte vormen van interactie te vertonen, terwijl er een aantal sensoren is ondergebracht die gegevens verzamelen over dagelijkse activiteiten.

De slimme teddybeer kan de verzamelde gegevens gebruiken om automatisch een QoL-score van de senior te schatten. De sensoren kunnen ook helpen bij het opsporen van potentieel gevaarlijke situaties waarin dringende hulp nodig is, waarna zorgverleners gewaarschuwd worden voor hulp.