Technology Impact Cycle Tool

Technology Impact Cycle Tool

Op allerlei momenten is het van groot belang de impact van technologie in te kunnen schatten:

  • bij het ontwerpen van nieuwe technologie
  • wanneer je nieuwe technologie wilt gaan gebruiken
  • als je van plan bent een probleem op te lossen met technologie

De Technology Impact Cycle Tool (TICT) van Fontys helpt hierbij.

Deze tool doet dat door je bewust te maken van veel aspecten, die de impact van technologie bepalen. Door vragen te stellen, krijg je door middel van de tool inzicht in verschillende facetten die van invloed zijn zijn bij het bepalen van de impact van technologie.