Virtual Fitness Coach

Virtual Fitness Coach

Een van de grote, huidige gezondheidsrisico’s is overmatig zitten onder werktijd. Hoewel een gezonde leefstijl buiten werktijd goed is, geldt overmatig zitten onder werktijd als een zelfstandig groot gezondheidsrisico. Het is daarom van belang dat werknemers met een zittend beroep gestimuleerd worden om onder werktijd voldoende te bewegen.

Voor zowel werkgevers als voor individuele werknemers is het van groot belang om interventies te ontwerpen die hier een effectieve bijdrage aan kunnen leveren. De beschikbaarheid van relatief goedkope, draagbare zelfmeettechnologie maakt het mogelijk om op een continue basis relevante data te verzamelen op basis waarvan werknemers op gepersonaliseerde basis ondersteund kunnen worden om voldoende te gaan bewegen.

In dit project willen de betrokken partijen beide elementen (dataverzameling en gepersonaliseerde ondersteuning) combineren om te komen tot een Virtual Fitness Coach: een digitaal systeem dat medewerkers gepersonaliseerd kan ondersteunen in het bewerkstelligen of volhouden van een gezond beweegpatroon onder werktijd.

De Virtual Fitness Coach bestaat uit zelfmeettechnologie, een bijbehorend dataplatform en een interactieve app, die op basis van relevante data van gebruikers zowel objectieve data -zoals bijvoorbeeld beweging, slaap, locatie of het weer- en meer subjectieve data -zoals voorkeuren van de individuele gebruiker wat betreft moment en type ondersteuning- in kaart brengt.

Het doel is om een bijdrage te leveren aan het bewerkstelligen van een gezond beweegpatroon van werknemers door een tool daarvoor te ontwikkelen, die door de inherente personalisatie ervan effectiever, beter schaalbaar en goedkoper is dan bestaande interventies.