VRAMBO Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties

VRAMBO

​Ambulanceverpleegkundigen hebben in toenemende mate te maken met complexe en onvoorspelbare omstandigheden (denk hierbij aan het omgaan met opdringerige omstanders of het behandelen van een kind met ernstige brandwonden).

Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals, die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met een breed scala van bovenstaande situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. 

Daarom heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen binnen het VRAMBO project (Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties). Binnen dit project wordt met name gekeken naar de rol van Virtual Reality, omdat daarmee complexe situaties realistischer worden weergegeven en de ambulancehulpverlener zich beter kan voorbereiden op dergelijke situaties.

Vraagstukken die we binnen het onderzoek willen beantwoorden, hebben te maken met: hoe realistisch moeten de VR-scenario’s zijn om een gevoel van realisme te geven bij de ambulanceverpleegkundigen en wat zijn de essentiële onderdelen van een succesvol trainingssysteem?