Ambient Intelligence

Het Lectoraat Ambient Intelligence maakt omgevingen slim. Het lectoraat richt zich daarbij hoofdzakelijk op toepassingen rondom veiligheid, sport en smart industry. Projecten rondom veiligheid zijn veelal in samenwerking met de brandweer. In deze projecten zijn oplossingen ontwikkeld om in gebouwen zonder infrastructuur met sensoren te bepalen waar een brandweerman is.

Ambient Intelligence

Rondom sport besteedt het lectoraat veel aandacht aan het monitoren van sporters. Zo gebruik men (sensor)technologie en big data analyse voor het vroegtijdig detecteren van signalen van overbelasting en daarmee het voorkomen van blessures.

Via projecten in de smart industry helpen we MKB’ers om de efficiëntie van hun project of de kwaliteit van hun product te verbeteren met behulp van data.  Altijd richt het onderzoek richt zich op metingen via sensoren (sense), modellen om de gemeten data te interpreteren (think) en het geven van terugkoppeling aan de gebruiker (act).