Artificial Intelligence

Het lectoraat Artificial Intelligence onderzoekt toepassingen van AI en data-gedreven innovatie. AI-technologie ontwikkelt zich snel en heeft impact op tal van bedrijven en overheden.

Het is van maatschappelijk belang deze ontwikkeling in goede banen te leiden en de grenzen van AI te verkennen en waar nodig vast te leggen. Mensgerichte waarden als transparantie, vertrouwen, creativiteit en autonomie staan daarbij centraal.

Artificial Intelligence