Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken voeren we samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek uit dat eraan bijdraagt dat mensen het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. We richten ons op drie thema’s:

Meten in de Zorg
Participatie en Communicatie
Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS)
Door middel van praktijkgericht onderzoek dragen wij bij aan innovatieprocessen die de participatie en vitaliteit van personen of groepen vergroten. We richten ons op de langdurige en preventieve gezondheidszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen mensen en de mogelijkheden van technologie.

We ontwikkelen, zoveel mogelijk in interprofessioneel verband, nieuwe kennis, diensten en producten. Deze implementeren we in onderwijs voor toekomstige of reeds werkzame professionals. We creëren en bieden verschillende uitdagende praktijkomgevingen waarbinnen interprofessioneel leren plaats kan vinden. Ook dragen we bij aan netwerkvorming in de regio. Hierbij zijn we een verbindende schakel tussen cliënten/burgers, professionals, kennisinstellingen en bedrijven.

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken