Betekenisvol Digitaal Innoveren

Het lectoraat onderzoekt hoe professionals betekenisvolle digitale innovatie kunnen vormgeven, waarbij recht wordt gedaan aan de behoeften en waarden van alle betrokkenen. Daarvoor onderzoeken we ook hoe professionals de benodigde digitale en ethische competenties kunnen ontwikkelen.

Betekenisvol Digitaal Innoveren

Voor de onderzoekslijnen binnen het lectoraat zie de webpagina’s