Betekenisvol Ondernemen

Het lectoraat Betekenisvol Ondernemen is met de benoeming van lector Aleid Brouwer begin 2018 opgestart. Het lectoraat is verbonden aan de campus Leeuwarden, maar werkt ook veel samen met lectoraten van de campus Emmen.

Ze werkt aan het ontwikkelen van kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepeneurial ecosystems. Het lectoraat is ingebed in de Academie International Business Administration en binnen de onderzoeksgroep Vitale Economie.

Daarnaast is het verbonden aan een groot INTERREG NSR project ‘Futures by Design’ en het EFRO project ‘Make IT work in the North’.

Betekenisvol Ondernemen