Civic Technology

Het onderzoeksterrein van het lectoraat omvat Smart City technologie, maar richt zich vooral op Smart Citizen oplossingen, waarmee mensen in hun rol van burger gesterkt worden.

In een functionele samenleving moeten individueel denken en handelen zich verhouden tot publieke waarden van een gemeenschap. Technologie kan daarbij een katalyserende en mediƫrende rol spelen, bijvoorbeeld met nieuwe middelen voor community-vorming en voor samenwerking tussen burgers en overheden in wederzijdse participatie. Belangrijk hierin zijn aspecten als gelijkwaardigheid, inclusiviteit, dialoog, deliberatie en democratie, maar ook creativiteit, openheid en transparantie.

Civic Technology