Crossmedia

Hoe kunnen organisaties de mogelijkheden van uiteenlopende media inzetten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving bij hun publiek? Om hierop antwoord te kunnen geven doet het lectoraat (vooral toegepast) empirisch onderzoek.

Dit betekent dat wij onze data verzamelen in de wereld van de eindgebruiker, onder meer aan de hand van experimenten, surveys, observaties, panelgesprekken en diepte-interviews. Of het nu een bezoeker van een museum, festival of stadion betreft of iemand die via media een event op afstand volgt: de beleving van de eindgebruiker staat centraal.

Crossmedia