Cyber Security & Safety

Het lectoraat Cyber Security & Safety (CSS) voert voor het onderwerp cyber security & safety onderzoek uit en ontwikkelt onderwijs op dit gebied. De nadruk ligt op het uitbreiden en praktisch toepasbaar maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis, met voldoende aandacht voor de breedte van het onderwerp cyber security & safety, alsook het multidisciplinaire karakter ervan.

Cyber Security & Safety