Cybersecurity in het mkb

Mkb-bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen en worden relatief vaak slachtoffer. Het doel van het lectoraat Cyber Security in het mkb is om het mkb in Nederland op een praktisch toepasbare manier te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, en zo de schade van cybercriminaliteit te verkleinen.

Het nieuwe lectoraat onder leiding van Dr. Rutger Leukfeldt kent drie onderzoekslijnen: (1) de weerbaarheid van mkb’ers (2) inzicht in cybercriminaliteit en (3) de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers.

Cybersecurity in het mkb