Didactiek van de Bètavakken

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken richt zich op versterking van het bèta-onderwijs in de keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en lerarenopleidingen. Onder de bètavakken verstaan we de natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie), wiskunde en techniek. Het gaat daarbij om didactische vraagstukken in de grote stad Amsterdam, gericht op de toegankelijkheid van bèta-technische opleidingen en het ontwikkelen van bèta-technische geletterdheid voor alle leerlingen.

Er wordt bewust gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de stad biedt, zoals het samenwerken in multidisciplinaire netwerken van scholen, opleidingen, culturele instellingen en musea. In bèta-technisch opzicht heeft de grote stad een aantal vraagstukken rond duurzame gebouwen, alternatieve energievoorzieningen, stadslandbouw, recycling van afval, die een bron vormen voor contextrijk en betekenisvol onderwijs.

Didactiek van de Bètavakken