Digital Life Centre

Het Digital Life centre is een onderzoeksgroep aan de Hogeschool van Amsterdam. We richten ons op innovatieve technologieën, sensoren en digitale informatie in het dagelijks leven. We doen toegepast onderzoek naar technologie, data en ontwerpmethoden waarbij de mens centraal staat. De regio Amsterdam is daarbij ons ‘Living Lab’.

Digital Life Centre