Digitalisering en Veiligheid

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid onderzoekt de impact van digitale technologie in het publieke domein, met focus op veiligheid in de openbare ruimte: smart public safety.

Snelle technologische veranderingen bieden kansen om het werk van professionals in het sociale veiligheidsdomein te verbeteren. Het daagt ze ook uit om hun handelingsrepertoire te verrijken.

Digitalisering en Veiligheid