Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg

Zorgstelsels overal ter wereld staan onder druk door toenemende vergrijzing, een dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, een toenemend aantal chronisch zieken en alsmaar stijgende kosten van de gezondheidszorg.

Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, uniek in Nederland richt zich op praktijkgerichte zorgvragen rondom het behouden van eigen regie en zelfmanagement van cliënten. Het doel is dat fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals cliënten hierbij kunnen ondersteunen.

Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg