Interaction Design

Games spelen een steeds grotere rol in ons leven. De tijd dat gaming alleen iets was voor jongens die dagenlang achter een scherm zaten, is al lang voorbij. Games worden meer dan ooit ingezet om mensen iets te leren of om ze bij elkaar te brengen.

Het lectoraat heeft een transitie ondergaan van het ontwerpen van serious games als op zichzelf staande interventie naar wat wij noemen “play as a service”. Speels gedrag wordt structureel geïntegreerd in complexe diensten, georganiseerd rondom vraagstukken uit bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg en passend bij de individuele mens.

Interaction Design Business people work together in office with skyscraper on background with internet network effects. Concept of teamwork and partnership. double exposure