Forensisch Onderzoek

Forensisch onderzoek is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen creëren steeds nieuwe mogelijkheden om sporen te zoeken, bewaren, analyseren en gebruiken tijdens het opsporingsproces. Het lectoraat Forensisch Onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën in opsporing.

Ook werkt het lectoraat continu aan de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de tactische en forensische recherche, onderzoekers, het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur. Ten slotte werkt het lectoraat aan de doorontwikkeling van het theoretisch kader en de wetenschappelijke basis van het forensische onderzoek.

Forensisch Onderzoek