ICT-innovaties in de Zorg

Veel mensen zien eHealth als een veelbelovende ontwikkeling. Toch zijn er weinig ICT-innovaties structureel ingebed in de zorgpraktijk. Het lectoraat richt zich daarom op het overbruggen van een kloof tussen veelbelovende ICT-innovaties en structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk door het doen van multidisciplinair onderzoek vanuit zorg, technologie en business.

Het onderzoek levert toepasbare kennis op, bijvoorbeeld handige tools die zorgverleners ondersteunen bij het inzetten van eHealth of handzame instrumenten die ondernemers gebruiken.

ICT-innovaties in de Zorg