iHuman Welzijn Zorg Digitaal

Gezond oud worden. Dat wil toch iedereen? En dan zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven. Dit ideaal is een pittige uitdaging in onze huidige tijd van vergrijzing en ontgroening.

Het aantal ouderen met welzijns- en gezondheidsproblemen stijgt, de zorgkosten lopen op en een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er minder zorgpersoneel is. Hoe zetten we technologische mogelijkheden in voor zorg en welzijn?

Het lectoraat iHuman Welzijn Zorg Digitaal onderzoekt technologische mogelijkheden voor de zorg en richt zich daarbij op vier kernthema’s die van belang zijn voor ouderen: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, participatie en werkprocessen van zorgprofessionals.

iHuman Welzijn Zorg Digitaal