Innovation Networks

Het lectoraat Innovation Networks ontwikkelt en biedt expertise en tools, die organisaties handvatten geven om te kunnen innoveren in hun huidige en toekomstige digitale en genetwerkte context. Samenwerken met andere organisaties is een pure noodzaak geworden.

De belangrijkste onderzoeksvragen die hierbij spelen zijn: hoe kunnen we op systeem niveau nieuwe vormen van samenwerken in innovatienetwerken ontwerpen? Hoe zorgen we dat innovatie echt een verschil maakt op de langere termijn? Welke nieuwe organisatievormen maken dit mogelijk? Wat is de rol van design hierbij en waar ligt de grens voor wat we kunnen ontwerpen?

Innovation Networks