Institute of Network Cultures

Het Institute of Network Cultures (INC) levert een kritische bijdrage aan opkomende thema’s die zij samen met haar netwerk identificeert. Dit uit zich onder andere in projecten rondom sociale media, digitale geldsystemen en alternatieve verdienmodellen, critical design, en digitaal en hybride publiceren.

De evenementen die het INC organiseert vormen een sleutelfase binnen het onderzoek; studenten en docenten, activisten, kunstenaars, ontwerpers, journalisten, ontwikkelaars, en wetenschappers delen hun kennis en leggen daarmee de basis voor een experimenteel, interdisciplinair, en internationaal kennisnetwerk. Samenwerking met onze Amsterdamse en internationale partners uit het veld is daarbij essentieel.

De uitkomsten van onze projecten zijn bijvoorbeeld online netwerken en digitale toolkits, maar ook boekenreeksen, workshops, onderwijsprogramma’s en hackathons.

Institute of Network Cultures