Data Intelligence

Er is voor gekozen het lectoraat Data Intelligence onder te verdelen in twee deels overlappende domeinen:

  • Internet of Everything (IoE) en
  • Datavisualisatie (DV).

Bij alle twee domeinen is de kern: op een intelligente, door software gedreven, wijze inzichten genereren en gedrag sturen op basis van digitale data. Naast de sterke samenhang zijn het echter ook twee aparte domeinen, elk met een eigen focus en specialisatie.

Het domein IoE leunt sterk op de kennisgebieden knowledge modeling en software engineering en het domein DV combineert software engineering met visualisatie technieken. De combinatie in één lectoraat zorgt enerzijds voor onderlinge versterking van de afzonderlijke kennisgebieden en anderzijds voor een integrale benadering van Data Intelligence, denk bijvoorbeeld aan een domeinoverstijgende en actuele toepassing als user profiling.

Data Intelligence