Leren met ICT

Het onderwijs staat voor de uitdaging jonge mensen voor te bereiden op een toekomst in een wereld van digitalisering en medialisering. Ict-geletterdheid is hierbij van groot belang. De diversiteit in het onderwijs neemt toe, scholen moeten maatwerk realiseren.

Ict is nodig om in te spelen op de verschillen in talenten en ontwikkelingsbehoeften van lerenden. Dit vraagt om competente leraren en lerarenopleiders die technologie in kunnen zetten voor leren en lesgeven met ict. Ook van leidinggevenden worden specifieke compententies gevraagd. Hiervoor is professionalisering nodig.

Leren met ICT