Maatschappelijke Veiligheid

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid helpt veiligheidsprofessionals om veiligheid in de praktijk zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is.

Maatschappelijke Veiligheid

Veiligheid is in het dagelijks leven eigenlijk een vanzelfsprekende norm. Onze angsten, onzekerheden en gevoeligheid voor sensatie moeten ons niet verlammen om realistisch naar risico’s van vandaag en morgen te kijken. Maatschappelijke veiligheid is gebaat bij nuchter beleid en professionals die in nauwe verbondenheid met burgers doen waar zij voor staan.

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid helpt veiligheidsprofessionals om veiligheid in de praktijk zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het helpen tegengaan van cybercriminaliteit. Wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft en hoe dit dynamische vraagstuk moet worden aangepakt is nog verre van duidelijk. Ook helpt het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid veiligheidsprofessionals in de aanpak van taaie veiligheidsvraagstukken door optimaal gebruik te maken van informatiestromen en de praktische kennis en ervaring die zij gezamenlijk hebben.