Media Design

Digitalisering zorgt voor verandering en innovatie in alle aspecten van ons leven: persoonlijk, in bedrijf en organisaties, maar ook in de maatschappij in het algemeen.

De innovatieve toepassingen van digitale technologie kunnen alleen meerwaarde hebben voor de gebruikers als de menselijke maat leidend is in de systemen en de content. Hier houden onderzoekers van het Lectoraat Media Design zich mee bezig.

Media Design