Medische Technologie

De onderzoekslijn Medische Technologie verricht praktijkgericht onderzoek op de vakgebieden medische beeldvorming, radiotherapie en ict in de zorg. Er bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de beroepspraktijk op deze vakgebieden.

Medische Technologie maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van het domein ‘Gezondheid, Sport en Welzijn’ en het Centre of Expertise ‘Preventie in Zorg & Welzijn’.

Medische Technologie