Model-based Information Systems

Het Lectoraat Model-based Information Systems houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van data- en knowledge engineering.

Data- en knowledge engineering staat zelden op zichzelf; in een meerderheid van de lectoraatsprojecten is daarom nauwe samenwerking met de lectoraten Networked Applications en Media Design. Net als deze lectoraten, die samen tot het HAN Centrum IT+Media (CIM) behoren, hanteert het Lectoraat Model-based Information Systems een sterk ‘human centered’ invalshoek.

Data en kennis worden altijd, direct of indirect, gemaakt, gehanteerd en gebruikt door en ingezet voor mensen, individueel of als groep/organisatie. De wortels van data en kennisrepresentaties liggen dus in menselijke taal, concepten, rationaliteit en communicatie.

Model-based Information Systems