Networked Applications

Het Lectoraat Networked Applications richt zich op good practices voor ontwerp, gebruik en beheer van sociale media en slimme webtoepassingen in organisaties. De speerpunten in extern gefinancierd onderzoek zijn onderwijs en zorg. Het lectoraat voert ook kleinschalig onderzoek uit in de vorm van stages, afstudeeropdrachten en quick scans.

Networked Applications