Ondersteunende Technologie in de Zorg

Technologie is een van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg in een arbeidsmarkt met een tekort aan zorgpersoneel.

Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg draagt bij aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van technologische innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorg- en welzijnsinstellingen, professionals, bedrijven, en cliënten voeren we onderzoeks- en innovatieprojecten uit.

We zijn (mede)kartrekkers van living labs in de revalidatie, ouderenzorg, VG sector en scholen. Samen met deze stakeholders werken duurzaam samen aan nieuwe technologie.

Resultaten vertalen we naar het onderwijs en naar de praktijk. Het doel is steeds de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te ondersteunen met technologie, die soms door de cliënt en soms door de zorgprofessional gebruikt wordt.

Ondersteunende Technologie in de Zorg