Onderwijsinnovatie en ICT

Onderwijs heeft tot doel dat leerlingen en studenten leren samenleven in een kennismaatschappij die nu gekenmerkt wordt door diversiteit. Een complexe maatschappij, die diepgaand beïnvloed wordt door ICT-ontwikkelingen.

Dat vraagt veel van leraren. Zij creëren – samen met anderen – een omgeving waarin alle leerlingen en alle studenten zich kunnen ontwikkelen tot goed geïnformeerde, autonome, sociaal verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving.

Binnen het Windesheimlectoraat Onderwijsinnovatie en ICT verbinden we onderwijsvernieuwing met relevante technologieën.

Onderwijsinnovatie en ICT