Play & Civic Media

Het lectoraat Play and Civic Media doet onderzoek naar het ontwerp en gebruik van spel en games voor maatschappelijke innovatie.

We richten ons vooral op het gebruik van applied games en spelapplicaties, waarin participatie, sociale verbondenheid, groepsdynamiek en empowerment centraal staan.

Play & Civic Media