Serious Gaming

Stel: u wilt dat uw medewerkers veiligheidsbewuster worden. Of u wilt een specifieke doelgroep motiveren meer te bewegen. Wel eens aan serious games gedacht?

Serious gaming is het creatief inzetten van media technologie om verandering en verdieping te bewerkstelligen. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een instrument waardoor de speler zelf tot actie over gaat.

Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt de mogelijkheden om serious gaming in te zetten op allerlei terreinen, van gezondheidszorg en recreatie tot veiligheid.

Serious Gaming