Smart Cities

Het lectoraat Smart Cities wil met slimme technologie en data steden helpen het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen die de kwaliteit van leven in steden onder druk zetten.

Smart Cities

De inzet van dit soort technologie vraagt om een sociotechnische aanpak die groepen burgers niet alleen betrekt bij het ontwerpproces, maar ook deel laat uitmaken van de oplossing zelf.

Data uit onder andere sensoren bieden kansen voor een beter functionerende en democratischere overheid.