Urban Ageing

Een oudere moet zichzelf telkens de vraag stellen: hoe leid ik mijn leven in goede kwaliteit op de manier die ikzelf wens, ook als meedoen niet meer vanzelfsprekend of eenvoudig is? Ook de samenleving heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we met de kennis uit de gerontologie, sociale wetenschappen, bestuurskunde, bouw- en vastgoedkunde, en technologie gebruiken om het ouder worden zo goed mogelijk te faciliteren?

In deze zoektocht, die draait om het participeren in de stad Den Haag als age-friendly city, een stad waar ouderen zich thuis moeten voelen, en waarbij gaat het om thema’s als dementie, meedoen op hoge leeftijd, vitaliteit, langer zelfstandig thuis wonen, en diversiteit in de stad.

Urban Ageing