Urban Analytics

Het lectoraat Urban Analytics onderzoekt hoe uiteenlopende partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data door de inzet van Data Science-technieken, waaronder data-analyse, algoritmes en business analytics. Deze worden toegepast met als doel het realiseren van een duurzame, inclusieve en niet in de laatste plaats meer leefbare stad.

Het lectoraat is een samenwerking tussen de faculteiten Techniek, Digitale Media & Creatieve Industrie en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Deze samenwerking maakt de toepassing van Data Science-technieken op vele vlakken van de grootstedelijke uitdagingen mogelijk: van gericht meten tot data-analyse, visualisatie en de ontwikkeling van applicaties.

Urban Analytics